Saturday, August 09, 2014

Pusakal

Tayo ay naka higa
parang pusang matamlay
na naghihintay
sa pagsikat ng araw.

Huwag kang pipikit
sapagkat malapit na
ang tamang oras

na maiugnay mo
ang mga kaganapan
sa paligid, sa
iyong sarili,

ang mga naririnig mo
sa mga kwento at balita,
nakikita mo sa mga
bugtong hininga

tumayo ka at
Harapin mo
ang iyong sariliNaka higa tayo na parang mga pusang kalye.

hinihintay bumagal ang oras o magbago ito, hinihintay magkaroon ng lakas.


at bumalik sa tamang

pag-iisip.