Saturday, April 27, 2013

I am, part of the know thyself series

I am young man of sense and worth in pursuit of truth freedom faith courage and hope for myself with hopes of influencing the rest of mankind. 

Tuesday, April 23, 2013

Tula 2: Nicole


Kay sarap mong isipin
Oh Kay sarap tuwing dumadapo
Ang iyong makulay na imahe 
Sa aking kamalayan
Kay tamis ng pag asa na 
iyong binigay sa silong ng hapon
ang OO kahit sa hinaharap pa ay ngayon
nakakapawi ng pagod at poot
Sa gabi bago matulog 
pinalkas mo ang pananalig ko 
sa buhay
O kay sarap mong isipin
Nicole

Poem 129: Snake Like


Snake Like

You're snake like manner and appearance is caught in the middle of nothing.

You are caught in the middle.

I see that you are ssnake-like. 


*this could be a nice poem graph with a giant S. 

Tula 1: Ikot

Dise otso ata ako noon,

Bente otso ako ngayon, mga ilang beses lang ako nakasakay sa ikot na jeep sa UP

papunta ako sa Math building magpapatutor, yun ata pakay ko noon,

maraming beses na rin ako nag ikot na jeep kaya di ko na gaano maalala.

Pero naalala ko duwag pa ako noon, kaya nung nginingitan mo ako, mejo intense.

at binalewala ko lang.

Pero isang alaala iyon di ko malilimutan.

Sayang di tayo nagkakilala. Baka naalala mo pa? text mo ako.

Saturday, April 20, 2013

Random: How to make someone fall in love digitally in 10 days

Day 1. Believe that you can and introduce yourself via FB friend request
Day 2. Write a declaration of your love. Post it in your notes section or blog it.
Day 3. Ask her out via e-mail or Skype chat.
Day 4. Instagram your first date.
Day 5. Check in to all the places he/she likes. Try to check in together.
Day 6. Create a pinterest board for everything he/she likes.
Day 7. Tweet him/her on his/her birthday for all the word to see. Ask your friends to tweet too.
Day 8. Send him/her a Youtube link of your favorite music video.
Day 9. Send him/her gifts via e-bay.
Day 10. Make an app of love in the Android or Apple store. Hope he or she downloads it.



Poem 127: B's Static Boob

B's Static Boob


I was inspired
to conspire
with you a formal 
desire

To win a pitch
to fulfill an 
itch

and as my elbow
touched your right
or left boob,

static struck
it was funny,
twas awesome. 

Song 2: Fringe


Fringe


Sa dulo ng ating dila
may mga tala

Sa iyong kamay
may tiwala, may naisip
na maganda,

Sumakay tayo sa dalang alon
ng kanilang tuwa

Tayo lang
ang nalalakad sa
kalyeng
bihira ang may alam

Sa gilid, sa tabi
tayo ay magsasalita

bubukasan ang daan
patungo sa kapayapaan.

Sa gilid sa tabi,
tayo ay magsasalita

maririning, titinding
mabubuhay ng tama.

Sa gilid sa tabi,
ng kalye,
may mga kasama,
magbubukas ng daan
patungo sa kapayapaan.

Friday, April 19, 2013

Song 1: Heart's Gone


Heart's gone


I'm walking to
new places while
waiting for you
to come around

who knows when
the sheets will
fold between
us again

for another time
will be waiting
for your skin
on mine

But my heart's gone
My Heart's so beautiful
but She's gone.
to a fool.

She was never handed over.
Promises were done
Question answered
and hope was made but
I never recovered.

But my heart's gone

My Heart's so beautiful
but She's gone.
to a fool.




Sunday, April 07, 2013

Letter # 5

Dear B.D.,

How can you know a greater love when you've never suffered a broken heart?